OUR TEAM

Lizo Mandlendoda

MANAGING DIRECTOR

072 461 0338

mandla@diclaprojects.com

Lungiswa Mandlendoda

CHIEF ADMINISTRATOR

lungi@diclaprojects.com

Asavela Qongo

FINANCIAL MANAGER

062 848 9383

finance@diclaprojects.com

Babalwa Benu

FINANCIAL MANAGER

064 684 4594

fInance@diclaprojects.com

Asanda Magadlela

HR MANAGER

081 006 7829

Ayanda 

Macingwane

HR MANAGER

081 075 6816

Bulelani Ngcobondwana

FARM MANAGER

084 410 1154

Odwa Maso

PRODUCTION MANAGER

071 785 8794

Khayalethu Leeuw

PRODUCTION MANAGER

065 704 9841

Vuyolwethu Goli

PRODUCTION MANAGER

071 873 3801

Nondumiso Stephans

GREENHOUSE MANAGER (FRESHMARK)

062 839 3256

Busiswa Raraza

GREENHOUSE MANAGER (LOCAL)

063 546 7242

Andiswa Jantjies

PACKHOUSE MANAGER

073 172 5342

Nasipi Rulashe

PACKHOUSE MANAGER

083 997 1465

Ncediswa Makutyana

LOGISTICS

078 693 2001

Xola Sikhabhu

LOGISTICS

084 325 8133

Yondela Tsitselo

LOGISTICS

078 670 4514

Amnikiwe Xakeka

GLOBAL GAP MANAGER

066 435 8839

Monwabisi Zenzile

FACILITATOR

079 232 4429

Yamkela Mkanzi

FACILITATOR

078 017 7717

© 2019 by DICLA Training and Projects

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon